Delatnost:

Istraživanje u oblasti železnicke tehnike i tehnologije
 • Istraživanje u oblasti železnickih voznih sredstava
 • Istraživanje u oblasti železnicke infrastrukture i oblasti celicno betonskih konstrukcija
 • Istraživanje u oblasti signalno sigurnosne tehnike i telekomunikacija
 • Istraživanje u oblasti železnicke energetike
Istraživanje u oblasti hemije, metalurgije i tehnologije zavarivanja
 • Istraživanje u oblasti kvaliteta materijala
 • Istraživanje u oblasti tehnologije zaštite od korozije
 • Istraživanje u oblasti zavarivanja metalnih konstrukcija
 • Edukacija-školovanje kadrova u oblasti unapredenja kvaliteta i spajanja materijala
Istraživanje u oblasti energetike, bezbednosti i zdravlja na radu
 • Istraživanje u oblasti razvoja energetike
 • Zaštita od uticaja energetskih postrojenja
 • Istraživanje u oblasti procene rizika radnih mesta i opšte zaštite na radu
 • Istraživanje i unapredenje zaštite od buke i vibracija
Istraživanje u oblasti ekologije i zaštite životne sredine
 • Istraživanje i razvoj tehnologija i kapaciteta za upravljanje i smeštaj cvrstog komunalnog otpada
 • Istraživanje i razvoj kapaciteta za reciklažu i industrijsku preradu cvrstog otpada
 • Istraživanje i razvoj u oblasti zaštite vodotokova i vodosnabdevanja
 • Istraživanje u oblasti izgradnje kapaciteta za podršku opšte zaštite životne sredine
Poslovi inženjeringa
 • Tehnicke kontrole i strucni nadzor na izvodenju radova i tehnickog prijema izvedenih radova (objekata i voznih sredstava)
 • Analiza i izrada projekata sanacije oštecenih objekata
 • Ispitivanje celicno-betonskih konstrukcija i gradevinski nadzor
 • Ispitivanje statickim i dinamickim metodama mostova i ostalih konstrukcija pre puštanja u njihovu eksploataciju, kao i u toku eksploatacije
Poslovi veštacenja
 • Saobracaj - transport- bezbednost
  • saobracajne nezgode, procena štete, korišcenje železnickih vozila u domacem i medunarodnom saobracaju;
 • Mašinska tehnika
  • mašinstvo, železnicko mašinstvo, visina štete na vozilima;
 • Gradevinarstvo
  • procena vrednosti i stanja objekata.